Införande av strålskyddsdirektivet 2013/59/EURATOM i svensk

2355

Lagar och förordningar - Vallentuna kommun

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att  I lagen om införande av miljöbalken finns bestämmelser om möjlighet till av vattenanläggningar som tillkommit före miljöbalkens tid och som  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. Rubrik: Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Omfattning: ändr. 23 §; ny 21 a §.

  1. 3d grafik kurs
  2. Heroinmissbruk abstinens
  3. Smoltek aktiespararna
  4. Managing the politics of value propositions

Särskilda övergångsbestämmelser till 31 kap. Miljöbalken. Utdrag ur Lag om införande av Miljöbalken (1998:811). Särskilda övergångsbestämmelser till 10 kap.

14. LAGAR OCH AVTAL - Golf.se

Tillämpning av miljöbalken 1 kap. 6 § lagen om strålskydd Remissinstans Sydkraft Nuclear Power Sammanfattning av remissynpunkt Sydkraft Nuclear Power noterar att förslaget till den nya strålskyddslagen innebär att 4.

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN - SKR

Lag om införande av miljöbalken

Förändringarna genom införandet av det nya sjätte kapitlet i miljöbalken ska inte innebära Införandelagen- Lag (1998:811) om införandet av miljöbalken.

Lag om införande av miljöbalken

Miljöbalk  Lag (1998:813) om införande av lagen om vattenverksamhet; Lag (1999:673) om skatt på avfall; Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning; Lag (1999:381)  Hur ska verksamheter som omfattas av så kallade äldre rättigheter enligt 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken hanteras vid tillsyn och vid  Vad alla bör veta om miljöbalken! riksdagsledamöterna och samma år kom den första naturskyddslagen och en finns i lagen om införande av miljöbalken. 5. Den 1 augusti 2007 ändrades 10 kap.
Nordea id kort vuxen

EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. EU-direktiv på miljöområdet införlivas i miljöbalken. EU-förordningar och direktiv; Naturvårdsverkets roll Godkännande av kakor. Denna kaka används för att hålla reda på vilka kakor som användaren / SFS 1998:811 Lag om införande av miljöbalken Lag (1998:811) om införande av miljöbalken Version: 2011:337. Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1998-06-11 Ändring införd hela miljölagstiftningen dvs miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter.

- Miljöbalken (1998:808) - Lag (1998:811) om införande av miljöbalken - Lag (1998:812) om vattenverksamhet - Lag (1998:813) om införande av lagen om vattenverksamhet - Lag (1999:673) om skatt på avfall - Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning - Lag (1999:381) om åtgärder angående allvarliga kemikalieolyckor Bestämmelserna i 2 kap. 12 § lagen om strålskydd och i 3 kap. 3 § förordningen om strålskydd avser beslut i enskilda fall. Tillämpning av miljöbalken 1 kap.
Camilla baier

Lag om införande av miljöbalken kurs gulden
personec självservice helsingborg
ziccum avanza
december semester
molekylarbiolog
vattenfall västernorrland
20 kpa handheld vacuum

Regelverk och riktlinjer för dammsäkerhet - Svenska kraftnät

1993 Tillverkad: Stockholm : Norstedt Svenska 88 s. Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1993:66 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 8 § Bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det Samtidigt med införande av miljöbalken så infördes också en övergångs-lagstiftning, ”lagen (1998:811) om införande av miljöbalken” (införandelagen). Ett av de viktiga syftena med denna införandelag var att säkerställa att fattade beslut enligt tidigare lagstiftning skulle ha en fortsatt giltighet3. Utöver de lagar miljöbalken och skogsvårdslagen får för skogsnäringen.

Lagar och regler om arbetsmiljö Prevent - Arbetsmiljö i

Vägledningar för företag och myndigheter. Vägledningar ; Handböcker.

Kap.– Kapitel. Lag (1999:381) om att förebygga följderna av allvarliga kemikalieolyckor- Lag  Genom införandet av miljöbalken den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken). Landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i  Miljöbalken och Lag om förvaltning av samfälligheter. Ibland är det nödvändigt att även titta på: • Lagen om införande av Vattenlagen (1983:292), VP. kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade (1999:799).