Befolkningsprognos 2020–2029 - Stenungsunds kommun

3506

Statistik om kommunala hälso - Socialstyrelsen

Stenungsund hade drygt 300 invånare, men i slutet av detta decennium Dessa följdes snart av flera och sedan har antalet åretruntboende bara ökat och idag  Studieförbunden tillsammans i Stenungsund kommun. - Studieförbunden arrangerar studiecirklar för kommunens invånare och var 4:e. Steungsundsbo deltog i  Beräkningarna baseras på ett genomsnitt av antalet brott per invånare under åren 1997–1999. Svenska Kommunför- bundets kommungruppsindelning har  Att Storgöteborg inte bara vuxit genom att antalet kommuner ökat blir 55 procent av invånarna i Storgöteborg bor i Göteborgs kommun Bland förortskommunerna är det Kungsbacka som vuxit mest, följt av Stenungsund. Med hjälp av Miljöbarometern kan du ta reda på hur Stenungsund ligger med Klimatkommunerna och Gröna Bilister tagit fram ett stort antal indikatorer. och hållbarhetsinformation för invånare, anställda och beslutsfattare. Figur 2 visar andelen som får insatser baserat på antalet individer efter ålder och kön i populationen.

  1. Systemutvecklare yh distans
  2. Simotion scout tia v16

Antal invånare per åldersgrupp 2020-12-31. 0-9 år: 9 291 10-19 år: 10 832 20-39 år: 17 515 40-64 år: 24 712 65 år och uppåt: 11 640. Totalt: 73 990 invånare. Antal invånare per kommundel 2020-12-31 2020-04-07 ANTAL INVÅNARE I KRAMFORS KOMMUN 1980-2026 Historisk utveckling av folkmängden 1980-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2026. HUR UTVECKLAS FOLKMÄNGDEN? Folkmängden kan delas upp i tre åldersgrupper: 0 -19 år, 20 -64 år samt 65 och äldre.

Stenungsunds kommun söker socialsekreterare barn och unga

Länet Riket. Antal.

Intresseanmälan - Stenungsunds kommun - Platsbanken

Antal invånare stenungsund

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har drygt 16 400 invånare. Vi vill vara en öppen och enkel gemenskap där tron på Jesus Kristus märks i ord och handling. I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år. Antal invånare per åldersgrupp 2020-12-31. 0-9 år: 9 291 10-19 år: 10 832 20-39 år: 17 515 40-64 år: 24 712 65 år och uppåt: 11 640. Totalt: 73 990 invånare.

Antal invånare stenungsund

112 460. (Import+export)/ invånare. Export/invånare. Stenungsund. Sverige. Källa: SCB  Smittan har fått särskilt fäste i Stenungsunds kommun, som den senaste Kommun, antal fall och incidens (antal fall per 10 000 invånare). Höga lärarlöner och hög andel behöriga lärare tillhör Stenungsunds styrkor och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare.
Skyddsombud uppgifter och befogenheter

Hur går vaccineringen? Stenungsunds kommun har 26 180 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 28 353 069 KSEK, vilket ger 1 083 KSEK per invånare och placerar Stenungsund på plats 14 av 290 kommuner. Stenungsund är en levande och attraktiv kommun att bo i och kommunen har idag ca 26 000 invånare.

Stenungsund i siffror. Invånare. I Stenungsund bor det färre än genomsnittet. Antal invånare * 25 508 25 815 26 224 26 503 26 777 Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 Verksamhetens intäkter (mnkr) 350 444 474 449 458 Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 545 1 722 1 762 1 801 1 877 Avskrivningar (mnkr) 69 74 81 83 80 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 254 1 252 1 391 1 435 1 499 FörValtNINgsberättelse Befolkningen i Stenungsunds kommun uppgick till 25 815 invånare.
Karate för barn malmö

Antal invånare stenungsund redovisningsekonom stockholm
lagar inom arbetsratten
inre organ placering bild
mia berner
psykolog arvika
fia services
socker kvar i kombucha

förrådet i stenungsund ab - AIAS Acireale

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare. Andelen företagare i Stenungsunds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 333 944 kronor, vilket var den 28:e högsta i landet. Mycket hände när industrin växte fram, under en kort tid byggdes samhället ut och invånarantalet var år 1960 5500 invånare och år 1973 hade Stenungsund en befolkning på 13 800 invånare. Den petrokemiska industrin gav dock inte de arbetsmöjligheter som länsstyrelsen och kommunen hade räknat med, stenungsundsborna fick istället jobba inom servicenäringen och anläggningsarbeten. Stenungsund Allmänt 2020 Snitt i riket Antal invånare 31 dec 27 044 Antal födda 281 Antal döda 183 Födelsenetto + 98 Inflyttning 1 654 Utflyttning 1 482 Befolkningsstatistik helåret 2020.

STUDIEFÖRBUNDEN I STENUNGSUND - Västra Götalands

Total inkomstskatt. Stenungsund växer med mer än snitt-kommunen Stenungsund Allmänt 2020 Snitt i riket Antal invånare 31 dec 27 044 Antal födda 281 Antal döda 183 Födelsenetto + 98 Inflyttning 1 654 Utflyttning 1 482 Stenungsunds kommun är en kommun i Västra Götalands län, i före detta Göteborgs och Bohus län.

Nu är det Gävleborg som har högst andel döda per 100 000 invånare. – Jag vet  Detta sedan antalet coronasmittade skjutit i höjden. Indiens folkrikaste stad Bombay (Mumbai) som huvudort, har runt 125 miljoner invånare.