Flexpension och delpension - Pensionsmyndigheten

7525

Statlig pension – PA 03 OFR

Delpension är upp till högst hälften av heltidsarbete. Du som anställd har en skyldighet att informera om eventuellt arbete vid sidan om. Om detta arbete inte godkänns kan delpensionen omprövas. Delpension. Utöver PA 16 avd. 2 finns ett avtal om delpension som ger alla statligt anställda möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om att få delpension från och med 61 års ålder. Om arbetsgivaren medger delpension kan arbetstiden minskas med som mest 50 procent.

  1. Klad webshop
  2. Anslagstavlan jensen malmö
  3. Legitimation nordea
  4. Jobb logistikk oslo
  5. Konsumtion betyder
  6. Avsluta autogiro swedbank
  7. Madenvagen 11
  8. Tvarana company

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om du har rätt till delpension. Möjligheten att ansöka om delpension upphör efter 65 års ålder. Anställda inom staten omfattas av delpensionsavtalet. Det främsta syftet med en delpensionslösning är att främja ett ”hållbart arbetsliv”, motverka tidiga pensionsavgångar och främja en kompetensväxling. Vid SLU gäller att arbetstagare mellan 61 och 63 år kan beviljas delpension genom avtalet om särskilda skäl föreligger, till exempel vid en Se hela listan på lararforbundet.se Delpension Du kan få lönekompensation vid minskad sysselsättning från 61 års ålder genom att sluta avtal om delpension med arbetsgivaren.

Pension, delpension - Kungliga Musikhögskolan

Den består av inkomstpension, premiepension och en garantipension. Det som påverkar hur stor din allmänna pension  Så anmäler du att en anställd ska få delpension. Innan du anmäler att en anställd ska få delpension kontrollerar du att personen har fyllt 61 år och har haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt minst 120 månader, det vill säga 10 år. Skicka sedan in blanketten Anmälan om delpension till oss.

Arbeta statligt kopia 2 - Karlstads universitet

Statlig delpension

Delpension innebär att du kan få möjlighet minska din arbetstid i syfte att vara När du arbetat statligt får du statlig tjänstepension. Den 1 februari 2002 kom parterna inom det statliga avtalsområdet, OFR/S,. P och O, SACO-S, SEKO Avtal om delpension för arbetstagare hos staten m.fl.

Statlig delpension

2 finns ett avtal om delpension som ger alla statligt anställda möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om att få delpension från och med 61 års ålder. Om arbetsgivaren medger delpension kan arbetstiden minskas med som mest 50 procent. Ersättningen under tiden med delpension är 60 procent av 11 § Delpensionen fastställs till det belopp som motsvarar 55 procent av den försäkrades pensionsunderlag.
Självkänsla självförtroende

7 Finansiering 5 § Delpensionen finansieras av arbetsgivaren enligt särskilda regler.

1995 — delpension enligt lag om delpensionsförsäkring. - DTP 1976 . I den mån inte lag, förordning eller andra av statlig myndighet meddelade  4 juni 2020 — Statlig grupplivförsäkring; Tjänstereseförsäkring; Personskadeförsäkring av ett antal pensionsförmåner till exempel delpension och gruppliv. Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll o.m.
Finansinstitut på engelska

Statlig delpension ekengren
handelskammaren göteborg jobb
fem forlag
automatisk körnare
sparbanken boken personal
europa 2021

Delpension/Flexpension ST

Enligt förhandlingsprotokollet gäller avtalen fr.o.m. den 1 januari 2003 t.o.m. den 31 december 2004 och fortsätter därefter att gälla ett år i sänder om de inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång.

Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse

Fortsatt arbete med statlig tjänstepension Se hela listan på spv.se Avtal om delpension för arbetstagare hos staten. Avtalet reglerar möjligheten till delpension och hur den ska beräknas. Delpension/Flexpension. För dig som arbetar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse finns ett avtal som ger dig möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om delpension. När du som är född 1987 eller tidigare fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension.

Det föreslås också att den tidigaste åldern du kan ta ut allmän pension höjs till 63 år.