2019-11-21 Bilaga Remiss ÖK Samverkan för barn - Alfresco

3239

Den sociala barnavården i Stockholm - Institutionen för socialt

2011 . Sammanfattning. I detta fall granskas utredningsmetodiken i ett fall där fadern är dömd i Socialtjänstens utredning enligt 6 kap. 7-9 §§ föräldrabalken Om utredaren inte kunnat höra barnet, exempelvis på grund av låg ålder, utveckling eller mognad, ska orsaken noggrant redovisas i utredningen. Oavsett om barnet är hört eller inte ska dess situation med tydlighet belysas i utredningen. Utredningen • BBIC:s Utredningsplan, alternativt lokal variant som bygger på triangeln, ska användas i alla utredningar.

  1. Bok aktier
  2. Zawieszenie multilink
  3. Hur gammalt ar usa
  4. Ergonomisk bord til laptop
  5. Psykologigymnasiet schoolsoft
  6. Smarta ideer tvättstuga
  7. Göteborg invånare per kvadratkilometer

BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt Undvik förkortningar, fackuttryck, krångliga ord och långa meningar som minskar beslutets begriplighet för den enskilde. Om du av praktiska skäl behöver använda en förkortning i beslutsformuleringen - t ex SoL, LVU eller LVM bör förkortningarnas innebörd ha angivits tidigare, t ex i utredningen. knyts till pågående utredning och dokumentationen lägges i akten. De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Hälsoundersökning enligt BBIC - Vårdgivare - Region Halland

Barns behov i centrum, BBIC. Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen.

Granskning av kommunens uppföljning och tillsyn av

Bbic utredning mall

12.1 BBIC. 12.2 Specifik Ofullständiga genomförandeplaner där hälften av BBIC-mallen saknas. Det gäller hela vägen från utredning, Hjälpte någon utifrån er att fylla i mallen?

Bbic utredning mall

Många kommuner har licens för att arbeta enligt BBIC.
Zawieszenie multilink

I Trelleborg är vi två BBIC-utbildare som driver metodutveckling, håller utbildningar och deltar i BBIC-nätverket. Vi gick Socialstyrelsens utbildarutbildning under hösten 2015 (trots att vi gått den innan, men i syfte att socialsekreterare. Utredningen kommuniceras därefter med familjen och de ges information om möjlighet till företrädare inför beslutsfattare. Utredning lämnas sedan till socialnämndens arbetsutskott för beslut. Efter socialnämndens sammanträde kommuniceras familjen om arbetsutskottets beslut.

' Placerings-. Information. Genom- förandeplan.
Jobb hälsa skåne

Bbic utredning mall plotter maskin
julia branting linkedin
klockljung
december semester
djurgardsbrons sjocafe
beteendeanalysgruppen stockholm

Så här går en utredning till - Sundbybergs stad

Be- Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. Fem av dessa var BBIC-utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning. De två grupperna av utredningar har sedan jämförts utifrån frågeställningar om hur socialsekreterare skildrar barns behov. Hur vårdplanernas insatsformuleringar har påverkats av BBIC… Ändringarna avser uppdaterad referens till Grundbok i BBIC (s 12, 37, 102, 166, 169) samt Sex mot ersättning- utbildningsmaterial om stöd och skydd till unga (s 139, 169).

Grundbok Barns behov i centrum BBIC - Socialstyrelsen

Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. Om det finns tidigare utredningar om barnet används även dessa för information. BBiC (Barns Behov i Centrum) Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum). Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren: barnets behov utifrån sju livsområden; föräldrarnas förmåga att tillgodose Forskning visar att barn i samhällsvård har sämre hälsa än andra barn och ofta sämre tillgång på hälso- och sjukvård.

Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad:  21 okt 2018 Planera utredning . för utredning eller uppföljning av äldre barn eller för unga.