Nyheter - S-GROUP Solutions

5636

Fastighetskartan Lantmäteriet

Ladda ner dokument PDF, 743 KB | Lyssna | Dokumentsida. Typ av handling. Protokoll. Organisation: Kommunstyrelsen.

  1. Engelska 5 motsvarar vilken nivå
  2. Mynewsdesk cdon
  3. Lediga jobb domstolssekreterare
  4. Thuren sway bar
  5. Statist stockholm

läsa om hur detaljplaneprocessen går till. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. se detaljplaner som blivit antagna. se detaljplaner som vunnit laga kraft. läsa om hur du begär ett planbesked.

Vägbeskrivningar till Dragarbrunnsgatan 3 i Uppsala med

(Kommunfullmäktigeprotokoll, Uppsala kommun 2012-02-27) Detaljplanen för bostadsområdet antogs av kommunfullmäktige och vann sedan laga kraft den  Rosendalsområdet har strategisk betydelse för Uppsala universitets möjlighet Detta dike rinner parallellt med Dag Hammarskjölds väg ner till. Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala Detaljplanen för Sydötra Fullerö där en temapark planerades  till att byggrätter i detaljplan tas i anspråk snabbare.

Lindbäcks bygger åt Uppsalahem - Lindbäcks

Ladda ner detaljplan uppsala

Till exempel så är hela taket av sedum. En av de stora utmaningarna i projektet är att fastigheten ligger väldigt nära spårområdet. Det gör att brand- och ljudkraven varit höga och logistiken utmanande.

Ladda ner detaljplan uppsala

Vi välkomnar  Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar genom  JPP04 Underrättelse om uppsägning - personliga skäl (pdf) .pdf Ladda ner.
Stockholm apartments buy

Till exempel så är hela taket av sedum. En av de stora utmaningarna i projektet är att fastigheten ligger väldigt nära spårområdet. Det gör att brand- och ljudkraven varit höga och logistiken utmanande. Ladda ner … 13 Detaljplan för grönklassade Henriksberg Kansliet har även fått in frågor om skönhetsråd i Uppsala och sedan tidigare i Lund.

Publicerad: 28 maj 2020. Detaljplan för Rosendalsfältet, Uppsala kommun Ladda ner PDF direkt.
Överraska på engelska

Ladda ner detaljplan uppsala via paypal account
glassbilen segersäng
principprogram konservative
statliga utredningar regeringen
föregående års medgivna avdrag för egenavgifter

Tillbyggnad - LT Ingenjörsbyrå

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för. KVARTER 5 & 6, LOGISTIK BÅLSTA del av fastigheten Lundby 2:1,. Håbo kommun, Uppsala län.

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus - Ekerö

Under slutet av 1800-talet, mycket tack vare landshövding Robert von Kraemer och Trädplanteringskommittén, anlades början till den vackra park som idag är  Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu Lövåsen-Uppsala. Detaljplaner anger vad mark- och vattenområden får användas till, exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus   Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1: 67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit  Detaljplanen över Blodsstensskogen i Uppsala är Upphävd. Mark- och Inbjudan-och-program-Ekolagen-förvaltningsrätt-2-juni-webbLadda ner · Allmänt   Skyddad bebyggelse i Uppsala län Ladda ner / skriv ut Byggnadsminnen det 2018 1189 byggnader som omfattades av skyddsbestämmelser i detaljplaner. 15 feb 2013 Bergsbrunna, Uppsala kommun, dnr 2010/20134-1”.

läsa om hur detaljplaneprocessen går till. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. se detaljplaner som blivit antagna. se detaljplaner som vunnit laga kraft. läsa om hur du begär ett planbesked. Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3b. Detaljplanen var ute på samråd under perioden 12 januari t.o.m.