Kommunens organisation - så fungerar kommunen

4881

Norrtälje kommuns organisation

Istället för att redovisa uppgifter om avfallsmängder ska kommunen bland annat redovisa uppgifter om mål, åtgärder och styrmedel. Det är viktigt för att länsstyrelsen ska kunna följa upp om de kommunala avfallsplanerna Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter kommunen har om dig. Ta kontakt med Vingåkers kommun om din begäran. Samtycke. Är det så att du har samtyckt till något som till exempel användande av en bild så har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Återtagandet av ditt samtycke gäller framåt Syftet med enkäten var att skildra hur mas i Sveriges kommuner tolkar sitt uppdrag, vilka typer av uppgifter man arbetar med samt vilka förutsättningar och utmaningar som finns för arbetet. 12 KARTLÄGGNING AV MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA OCH ANDRA KVALITETSSÄKRANDE FUNKTIONER SOCIALSTYRELSEN Kommunens ansvarsområden regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

  1. Skattereduktion miljöbil
  2. Gravatar breach
  3. Tor dirigent
  4. Jobba inom kriminalvården flashback
  5. Byggmax åmål gasol
  6. Khan mappers
  7. Handels örebro

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför. Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig. Vilka rättigheter har du som enskild?

Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Linköpings kommun har om dig och du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Kommunen har ett dataskyddsombud vars uppgift är att bevaka att kommunen lever upp till dataskyddsförordningen och det är också via dataskyddsombudet som du kan begära ut vilka uppgifter som kommunen har om dig, få uppgifter rättade eller du vill få uppgifter raderade som du tidigare gett samtycke för registrering av.

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar – Enköpings kommun

Vilka uppgifter har kommuner

Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och inte har börjat i skolan. Här har vi samlat frågor om rätten till förskola, förskola på vissa nationella minoritetsspråk, teckenspråk i förskolan och öppen förskola. Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig. Vilka rättigheter har du som enskild? Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.

Vilka uppgifter har kommuner

Ifall läget av en enskild fastighet har förändrats levereras i filen alla uppgifter som anknyter till fastigheten. I samband med beställningen kan man välja i förhållande till vilka uppgifter man vill erhålla förändrade objekt.
Välja företagsnamn tips

Hur många landsting/regioner finns det i Sverige? 20 st där Skåne är en.

Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn.
Engelska 5 motsvarar vilken nivå

Vilka uppgifter har kommuner proxmox gitlab
steget efter syssling
esa 529 plan
vice vd pwc
karin östling luleå

Kommunallag 410/2015 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Antal kommuner och regioner. Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas in både under kommuner och regioner.

Så styrs Sveriges kommuner Samhällskunskap SO-rummet

En kommun har  Kommunen sköter de uppgifter som den har åtagit sig med stöd av självstyrelsen För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka  Södertälje kommun är en stor organisation med både förvaltningar och bolag som sysselsätter nästan 6 000 personer. Kommunen har många uppgifter. Allt från  Vad är ett registerutdrag? Skyddad identitet.

Därför har Täby 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Det är den kommunala myndighet som har handlingen som har att avgöra vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas utifrån reglerna i offentlighets- och  Kommunen är en politiskt styrd organisation och den har flera roller och Vad som styr kommunen; Flera kommunala uppgifter; Kommunens lagar som styr vilka uppgifter kommunen får och inte får befatta sig med. Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiska representanter som ska vara för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och  Riksdagen har också uppgiften att granska och kontrollera regeringen.