Bättre & Jämlik Hälsa – FOLKHÄLSA OCH POLITIK Sida 3

5636

Kraftsamling fullföljda studier - Kommissionen för jämlik hälsa

Det skriver Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande som i början av juni lämnades till regeringen. Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. (Kommissionen för jämlik vård, 2015; Kommissionen för jämlik hälsa, 2016).

  1. Hotellkedja sverige
  2. Föräldraledighet arbeta utomlands
  3. Aktiverat
  4. Word kateter nedir
  5. Blankett 4820
  6. Jonathan ekman

Ändå tittar inte regeringens kommission för Jämlik Hälsa specifikt på denna grupp. När utredningen nu är halvvägs är det dags att tänka om. Annars kommer kommissionen att misslyckas i uppdraget att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Kommissionens arbete med förslag för en mer jämlik hälsa kommer därför att handla dels om att stärka individers egna möjligheter att generera resurser, dels om förbättrad kvalitet och/eller förbättrad tillgänglighet på sådana kollektiva resurser som välfärdssystemen kan bidra med.

Kommissionen för jämlik hälsa pekar på stora variationer av

– Regeringens mål att "sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" är ambitiöst och lovvärt, säger LIFs VD Anders Blanck. Det är därför bra att Kommissionens arbete nu kan komma igång. – Ojämlik hälsa har många orsaker, inte minst Kommissionen ska analysera hälsoläget utifrån bl.a. socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald-/icke-diskriminerings- och livscykelperspektiv.

Hur mår de sämst ställda? - SBU

Kommissionen för jämlik hälsa

Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Beteckning: S 2015:02 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2018-03-23 Status: Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-06-04 Direktiv för kommissionen, se dir. 2015:60 och dir. 2017:17 Lokal: Karlavägen 100.

Kommissionen för jämlik hälsa

SKR har överlämnat rapporten ”Minska folkhälsoklyftan – åtgärder för minskade skillnader i hälsa” till den nationella kommissionen för jämlik hälsa. I rapporten från SKR finns 54 åtgärder sammanställda som är viktiga för minskade hälsoskillnader i samhället. Domäner som är värd för samma IP-analys.
Barnsemester sverige 2021

Ändå tittar inte regeringens kommission för Jämlik Hälsa specifikt på denna grupp. När utredningen nu är halvvägs är det dags att tänka om. Annars kommer kommissionen att misslyckas i uppdraget att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Kommissionens arbete med förslag för en mer jämlik hälsa kommer därför att handla dels om att stärka individers egna möjligheter att generera resurser, dels om förbättrad kvalitet och/eller förbättrad tillgänglighet på sådana kollektiva resurser som välfärdssystemen kan bidra med.

I sitt första delbetänkande  Rapporten inleds med en nulägesbeskrivning som utgår från Kommissionen för jämlik vårds delbetänkande. Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55),  21 aug 2015 Kommissionen leds, som Dagens Medicin tidigare rapporterat, av Olle Lundberg, forskare vid Chess, Centre for Health Equity Studies. Förslaget  2 jun 2017 Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att. 17 jun 2018 Till grund för förslagen i propositionen ligger bland annat slutsatserna från Kommissionen för jämlik hälsa som avslutade sitt arbete under 2017  27 mar 2017 kommun för yttrande senast den 23 maj 2017.
Matematik talpyramider

Kommissionen för jämlik hälsa avans klipp recension
retail jobs that pay well
arbetsmiljöverket anmälan arbetsplats
nagelterapeut utbildning göteborg
i optik
james musik

Rättsvetare: Coronapass kan möjliggöra diskriminering

• Med utgångspunkt i regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation ska. Utredaren har överlämnat betänkandet "Det handlar om jämlik hälsa - delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa" till socialdepartementet. Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan  Kommissionen för Jämlik hälsa har lämnat sitt slutbetänkande ”Nästa steg på Kommissionens förslag på åtgärder för ökad jämlikhet i hälsa  Kommissionen för jämlik hälsa förslag till åtgärder enligt SOU 2017:47. (OBS! Här: endast åtgärder föreslagna för kommun och landsting). Att alla barn får en bra  Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdraget att lämna  Pressmeddelande. Jihad Menhem (V) Örebro län Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa  Senast har jag på uppdrag av den svenska regeringen lett Kommissionen för jämlik hälsa mellan 2015 och 2017, vilken utifrån en bred välfärdspolitisk ansats  En kommission för jämlik hälsa i Örebro län ska tillsättas.

Göteborgs Stad [Social resurs], tjänsteutlåtande

Sweden is a country in which public health, measured by means such as infant mortality or life expectancy, is very good, but in which inequalities in health and life expectancy are substantial. Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta andra delbetänkande diskuteras och anlyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Kom-missionen ska även föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa (dir.

I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men vårt arbete visar samtidigt att det finns mer att göra för att nå en mer jämlik hälsa. Det skriver Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande som i början av juni lämnades till regeringen. Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. (Kommissionen för jämlik vård, 2015; Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). Samtidigt visar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014a) att svenska patienter i lägre utsträckning får information om olika behandlings - alternativ och att den svenska vården är … Kommissionen ska dessutom samråda med företrädare för lokala och regionala initiativ för jämlik hälsa samt främja synergieffekter mellan likartade initiativ på olika nivåer. Kommissionen ska arrangera regionala konferenser i syfte att ta in idéer, förankra förslag och lyfta frågan om allas ansvar att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna.