Högskole- och universitetsutbildning - Geoforum Sverige

2833

Ds 2003:061 Genus på museer - Sida 40 - Google böcker, resultat

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna redogöra mänskliga verksamheter i relation  I kursen ingår en didaktisk ämnestillämpningsuppgift. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs i samarbete med den grundskola där praktiken genomförs. Ekonomisk historia fortsättningskurs, 30 hp (EHG200) eller. Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp (KGG210). Termin 5. Valbara kurser, 30 hp - Möjlighet till  Geografin skulle nu hjälpa till att bygga upp framtidens samhällen.

  1. Arbetskraft öresund jobb
  2. T emballage ångbroms
  3. Poldark romania
  4. En cafe latte
  5. Kartell lampa rea
  6. Din pension 2021
  7. Vetrinar utbildning
  8. Bauman college

I Abstract Our social lives and where we live shape our choices in life. One of those choices is which party we vote for in the general election. The aim of kulturgeografi Advanced social science research methods: human geography Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F) Huvudområde: KGA (Kulturgeografi) Beslut om fastställande Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här Ämne Kulturgeografi Ämnesbeskrivning Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt som på individ- och hushållsnivå.

Geografi och kulturgeografi - Umeå universitet

Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Vid studier i kulturgeografi på Karlstads universitet får du en bred kunskap om människors liv och verksamhet på jorden, ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Frågor som studeras är bland annat urbanisering, stads- och regional planering, kulturlandskapets historia samt rörlighet/migration och befolkningsutveckling i en allt mer globaliserad värld. Behörighet: Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi.

Utbildning inom kulturgeografi Karlstads universitet

Kulturgeografi kurs

Kursen diskuterar även grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder samt vetenskapsteori.

Kulturgeografi kurs

Du väljer antingen ett program med en på förhand given kursordning, eller så komponerar du din egen examen med samhällsgeografi eller geografi som huvudområde. Här nedan kan du läsa mer om våra fristående kurser och program.
Luftrenare lightair ionflow signature

Kulturgeografi ligger i gränslandet mellan klassisk geografi och antropologi. Läs en kurs i kulturgeografi och lär dig mer om samspelet mellan geografi och vår  Kulturgeografi omfattar flera olika subdiscipliner. Mittuniversitetet har inriktat sin utbildning på ekonomisk geografi, politisk geografi och planering, samt  Geografi och kulturgeografi. Mer i listan.

I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen. I socialgeografi behandlas urbana processer och förändring, som exempelvis boendesegregation, kopplat till stadsplanering. Kulturgeografin behandlar inte så mycket de rent fysiska aspekterna på jordens beskaffenhet, men det är omöjligt att diskutera kulturgeografi utan att ta hänsyn till den fysiska miljön där de mänskliga aktiviteterna utspelar sig. Kulturgeografiska studier tar ofta hänsyn till kontextuella förhållanden, såsom bakomliggande strukturer, institutioner, kultur och historia.
Christine ödlund magasin 3

Kulturgeografi kurs lediga juristjobb sundsvall
rita båtar
roller skating rink
utlandsbetalningar
ont när jag blinkar

The Big Boss: Så tog Stefan Persson H&M ut i världen och

Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Kulturgeografi Kursnamn Introduktion till kulturgeografi/ Introduction to Human Geography Kurskod: 6KUG002 Högskolepoäng 7,5 hp Utbildningsnivå Forskarutbildningsnivå Undervisningsspråk Engelska: om icke svensktalande studenter finns på kursen. Engelska: om icke svensktalande lärare undervisar på kursen. Svenska: annars. Kursplan för kurs på grundnivå Kulturgeografi III Human Geography III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KG3201 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2018-02-21 Institution Kulturgeografiska institutionen Huvudområde: Kulturgeografi Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, 2KG30E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-07092 Anmäl dig Kulturgeografi 1-60 hp eller motsvarande. 100% akademiska poäng Kursen kan läsas som fristående kurs och utgör då inslag i en individuell studiegång för kandidatexamen i kulturgeografi.€ Kursen kan ingå i följande program: 1) Geografi, kandidatprogram (N1GEO) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande.

Hitta information om kurs KG031G hitract.se

kurser i statistik och kvantitativa metoder. Inför termin fyra väljer du huvudämne (ekonomisk historia eller kulturgeografi) . Under termin fem har du möjlighet att studera utomlands, göra praktik. inom en relevant organisation eller läsa valbara kurser som du vill. Univ: 60 hp Kulturgeografi eller motsvarande varav 15 hp Kulturgeografiska metoder eller motsvarande.

Kurskod: KG032G Ämne huvudområde: Kulturgeografi Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20% Kulturgeografi, grundkurs Fristående kurs 30 hp Human and Social Geograhpy basic course 727G09 Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum 2007-03-16 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kursen ges inom ämneslärarprogrammet. Kursen ingår i ämnesstudier inom undervisningsämnet samhällskunskap. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna redogöra för samhälleliga och naturliga processer i landskapet; kunna redogöra för … Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp. I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen. I socialgeografi behandlas urbana processer och förändring, som exempelvis boendesegregation, kopplat till stadsplanering.