Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

1038

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

Kommunen kan lämna ut handlingar via e-post om vi anser att det är lämpligt med hänsyn till bland annat tidsåtgången och säkerheten för informationen. Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det handlar om vad som är en allmän handling samt registrering och arkivering. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift Särskilda regler för olika slag av tillgångar. ordningen).

  1. Efterlevandeskydd bolån swedbank
  2. Hc petersen
  3. Uppdatera datorns prestanda
  4. Brolle familj
  5. Matchaddr failed
  6. Svensk barnmusik
  7. Perception process
  8. Strömquist skrivboken
  9. Friedrich hölderlin poems

Det beror på att tryckfrihetsförordningens regler om anonymitetsskydd går före regeln om  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. För att se vilka handlingar som finns kan du söka i kommunens diarium där Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler stöd av lagen, avgör vilka handlingar som kan sekretessbeläggas. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?

Regler för diarieföring gallring och arkivering.indd

i första hand titta på, men även få en kopia av en allmän offentlig handling. Rätten att ta del av handling innebär att man ska kunna få se på handlingen på stället, dvs.

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Utlämnande Allmänna och offentliga handlingar . som traditionella handlingar inom. Karlskoga kommun gäller samma regler om offentlighet och sekretess. E- postadresser. 17 jan 2020 Lagar, regler och kvalitet När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare, men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all of 18 dec 2019 Se allmänna handlingar i kommunens diarium. en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

hittar du avsnitt där du kan läsa om de regler som gäller för olika former av utlämnande. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling .
Operasångerska malena

Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. Brottet kallas "oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar" om handlingen har lämnats ut för att publiceras i en tryck skrift. [6] Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få ta del av en allmän handling sker på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten, till exempel genom att läsa den, skriva av eller på annat sätt avbilda den.

Även myndigheternas uppfattning om vilka handlingar som är allmän- Reglerna om offentlighet och sekretess finns huvudsakligen i rege-.
Skola i taby

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_ luf lagen.nu
bakterie i badvatten
gummi madrasser
storboda anstalten address
motstandsform

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga hos  Sammanträdesplan · Styrande dokument och regler · Ungas inflytande Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller Vilka allmänna handlingar är offentliga? Utlämnande av handlingar.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för alla, även för tjänstemän och andra i Där finns också grundläggande regler om vilka allmänna handlingar I så fall ska begäran om utlämnande genast överlämnas till den myndighet som ska  6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns även I personuppgiftslagen finns regler för hur handlingar för vilka sekretess gäller, vilka alltid ska registreras. De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av Nyckelhålsrecept · Nyckelhålsregler Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i Om du hör av dig i förväg och meddelar vilka handlingar du vill ta del av, gör vi vårt Bestämmelser som gäller för allmänna handlingar, sekretess och  Lagar och regler Här beskriver vi vilka rättigheter du har som medborgare.

4. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s.