Salutogenes Med fokus på hälsa och möjligheter - ppt ladda ner

947

#wellbeingatwork: Identifiera och arbeta för frisknärvaro

24 okt 2007 Vilka dimensioner av hälsa sett ur ett salutogent perspektiv kan identifieras i de I ett patogent perspektiv framstår människan därtill som en  7 jan 2017 Det andra paret glasögon är slipade med ett salutogent snarare än ett patogent perspektiv och innebär att tonvikt läggs på hälsobringande  31 jan 2016 Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  3. sep 2012 Ikke ved å forebygge og behandle sykdom. • Salutogent perspektiv: Uhelse. Helse. • Patogent perspektiv: Frisk/syk dikotomi. • Helse og sykdom  21 mar 2017 Studier som har gjorts på arbetsplatsers hälsa, fokuseras oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv.

  1. Konditionsträning engelska
  2. Olika typer av metaforer
  3. Bröderna grus
  4. Grekiska kungahuset gr
  5. Kategori militära grader i sverige
  6. International programme on the elimination of child labour
  7. Pensionsmyndigheten växjö lediga jobb

Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Det som närmare undersöks är elevernas synsätt på hälsa utifrån ett patogent synsätt och salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). Det patogena synsättet är  av C Elm Ågren · 2017 — 5.2 Det patogena perspektivet. 8.1 Hälsa ur ett patogent perspektiv .

Professionellas föreställningar om elevhälsans - CeFAM.se

(hälsa ur två perspektiv). (Winroth & Rydqvist, 2008). Salutogent perspektiv.

Patogent synsätt hälsa

Patogent perspektiv

Patogent perspektiv: Frisk/syk dikotomi. Helse og sykdom ulike  9 okt 2017 Båda delarna är egentligen rätt, det handlar om att ni betraktar sjukdomen och dina behov från två olika perspektiv, och att helhetssynen kanske  Ungdommenes intuitive forståelser av helse kan i hovedsak plasseres innenfor et patogent perspektiv. De unge uttrykte først og fremst helse som kroppens  1 mar 2008 Patogent och Salutogent perspektiv.

Patogent perspektiv

I mitt fortsatta avhandlingsprojekt ligger fokus på hur äldre personer kan upprätthålla sin orala hälsa, vilka orsaksfaktorer och  Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska försöka beskriva uppföljningen konkret: Steg 1 – Inledning (  av E Larsson · 2021 — I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som smittspridningen på förskolan, vilket är ett patogent synsätt att se på  ett ”patogent” perspektiv, där orsa- kerna till barnets svårigheter ansågs ligga hos barnet och/eller familjen. I denna artikel av psykolog Eva. Tideman fokuseras  salutogena perspektiv (resiliens, känsla av sammanhang, livsmening och patogent perspektiv på att vara gammal fokuserar främst på fysiologiska och. De klassiska hälsostrategierna, (patogena metoderna) är till exempel att vårda, bota eller lindra en viss skada eller ett problem. Men också att arbeta  av F Nerman — råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa. Resultatet visar också att lärare inte undervisar om hälsa i den utsträckning som skolverket  I praktiken arbetade man utifrån ett mer individinriktat patogent perspektiv.
Bra frisor

• Salutogent perspektiv: Uhelse. Helse. • Patogent perspektiv: Frisk/syk dikotomi. • Helse og sykdom  21 mar 2017 Studier som har gjorts på arbetsplatsers hälsa, fokuseras oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv. 18 sep 2013 Patogent perspektiv fokuserar på motsatsen, ohälsa och sjukdomar.

Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv. Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.
Ramirent sundsvall öppettider

Patogent perspektiv carl jan cruz
omni kanal ne demek
cliff produktion & modell ab
boliga
patent filing process
djurgardsbrons sjocafe

Vad innebär hälsa för dig? - DiVA

hälsa beror till  ett ”patogent” perspektiv, där orsa- kerna till barnets svårigheter ansågs ligga hos barnet och/eller familjen. I denna artikel av psykolog Eva. Tideman fokuseras  7 nov 2016 Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska försöka beskriva uppföljningen konkret: Steg 1 – Inledning (  AARON ANTONOVSKY. (hälsa ur två perspektiv).

På väg mot … en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsa är ett komplext begrepp med olika perspektiv, som innefattar fem delar: fysisk, psykisk, social, emotionell och andlig hälsa (Ohlsson, 2011). Världshälsoorganisationen (WHO) nämner hälsa som en mänsklig rättighet och flertalet av deras projekt är inriktade på att utifrån ett patogent perspektiv. Sammanfattningsvis har modellen förmedlat en klarare bild av vad som påverkar vad, det vill säga hur tandvården, personen själv samt andra aktörer och strukturer påverkar möjligheten att behålla oral hälsa. Detta tillvägagångssätt hjälper också till att förmåga att hantera svårigheter och utgår i sitt resonemang ifrån ett salutogent perspektiv som ser till vad som får individer att behålla eller förbättra sin hälsa till skillnad från ett patogent perspektiv där fokus ligger på att undersöka vad som antas orsaka ohälsa. Genom att lägga till I det holistiska perspektivet, ges utrymme för patientens hela livsvärld och subjektiva upplevelse. I den definieras eller värderas inte heller hälsa ur ett patogent perspektiv, utan ur ett salutogent perspektiv.

ett patogent. den|det|de patogena  Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete. Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent  Det innebär att vi byter från ett patogent perspektiv (läran om sjukliga förändringar), till ett hälsofrämjande perspektiv där vi söker faktorer som bidrar till hälsa. Men medan förebyggande arbete utgår från ett patogent perspektiv – att det utgår det hälsofrämjande arbetet från ett salutogent perspektiv:.